Hanotiau & van den Berg

Privacy verklaring

In het kader van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, geven wij u graag de hierna volgende informatie mee over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor.

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacy verklaring betreft hoofdzakelijk de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten, prospecten en van hun personeel, van personen die belangstelling hebben getoond voor onze diensten en van personen waarmee wij in contact komen in het kader van
de levering van onze diensten.

Door wie worden deze persoonsgegevens verwerkt?

Hanotiau & van den Berg (“HVDB”) is de voor de verwerking verantwoordelijke van de in deze privacy verklaring geviseerde persoonsgegevens.

Onze gegevens zijn als volgt:

Hanotiau & van den Berg
Louizalaan 480/9
1050 Brussel
België

Welke persoonsgegevens verwerken wij ?

Wij verwerken de volgende algemene persoonlijke gegevens.

 • Voor fysieke personen:
  Naam, voornaam, aanspreektitel, taal, professioneel e-mailadres, professioneel telefoonnummer, privé adres, etc…
 • Voor vennootschappen :

  Naam van de vennootschap, adres, BTW nummer
  Contactpersoon : naam, voornaam, aanspreektitel, taal, professioneel e-mailadres, professioneel telefoonnummer, functie binnen uw organisatie, etc…

Wat doen wij met deze gegevens?

Ongeacht welke persoonsgegevens wij verwerken of hoe wij deze persoonsgegevens verwerken, zullen wij altijd volgende principes respecteren:

 • De persoonsgegevens worden steeds eerlijk en conform de wet verwerkt;
 • De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor specifieke doeleinden en voor niets anders;
 • De verwerking van de persoonsgegevens is voldoende, relevant en niet excessief;
 • De persoonsgegevens worden in de mate van het mogelijke correct en up-to-date gehouden;
 • De persoonsgegevens worden niet langer bijgehouden dan strikt noodzakelijk;
 • De persoonsgegevens worden verwerkt conform de individuele rechten;
 • De persoonsgegevens worden beveiligd bijgehouden;
 • De persoonsgegevens worden niet doorgestuurd naar andere landen zonder voldoende bescherming.

De meeste persoonsgegevens die wij verwerken zijn noodzakelijk in het kader van de uitvoering van een overeenkomst. Deze worden dan ook vaak door de betrokkene zelf aan ons verstrekt voor dit doeleinde.

Meer in het bijzonder, verwerken wij de persoonsgegevens op de volgende wijze.

 • Als u een klant, een medewerker van een klant, een leverancier of een medewerker van een leverancier bent :

  Uw gegevens worden verwerkt omdat u een contactpersoon bent. Uw gegevens worden verwerkt voor de organisatie van onze diensten aan onze klanten. Uw gegevens kunnen tevens worden gebruikt om u te informeren over juridische actualiteit of actualiteit binnen onze vennootschap.

 • Als u onze website bezoekt:
  Uw gegevens worden gebruikt om uw surfervaring te verbeteren en voor de opmaak van anonieme statistieken m.b.t. de kwaliteit van de website.
 • In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht uw persoonsgegevens te verwerken en/of mee te delen aan bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties.

Daarnaast kunnen wij van derde partijen informatie ontvangen die op u betrekking heeft. Wij kunnen deze informatie gebruiken om u te contacteren voor prospectie. Daarnaast kunnen wij eveneens gegevens afkomstig van externe partners gebruiken om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of up-to-date te houden of voor het opstellen van een prospectieprofiel.

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden, in principe, niet doorgegeven aan derden zonder uw toestemming.

In bepaalde uitzonderlijke gevallen kunnen uw persoonsgegevens zonder uw toestemming aan derden worden doorgegeven (bijvoorbeeld in bij wet bepaalde gevallen of ingevolge een bevel van een gerechtelijke instantie).

Hoe lang houden wij uw gegevens bij?

Wij houden uw persoonsgegevens bij zo lang als nodig voor de uitvoering van de doeleinden beschreven in onderhavige privacy verklaring. Wij zullen uw gegevens bijhouden en gebruiken in zover wij die nodig hebben om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen, en om onze overeenkomsten af te dwingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij baseren de verwerking van persoonsgegevens in geen geval uitsluitend op geautomatiseerde besluitvorming.

Wij beschermen uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zo veel mogelijk te beschermen tegen onrechtmatige toegang, onrechtmatig gebruik en onthulling. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig en verantwoord zijn.

Uw rechten?

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met privacy@hvdb.com. U zult daarbij gevraagd worden om uw identiteit te bewijzen.

U kunt uw gegevens altijd op verzoek raadplegen.

Als uw gegevens niet correct zijn, kunt u vragen dat wij ze corrigeren, aanvullen en/of actualiseren.

Uw gegevens zijn overdraagbaar wanneer ze verwerkt worden met uw toestemming.

In bepaalde gevallen (zoals voorzien door de artikelen 17, 18 en 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) kunt u zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens door onze vennootschap en/of vragen dat wij uw gegevens wissen.

Indien de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze op elk moment intrekken. Deze intrekking geldt dan uitsluitend voor de toekomst.

U kunt zich bovendien steeds richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit voor vragen of klachten, via commission@privacycommission.be.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

We raden u dan ook aan deze verklaring nu en dan opnieuw te raadplegen om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonlijke gegevens beschermen.