Hanotiau & van den Berg

Niuscha Bassiri

Niuscha Bassiri

Télécharger le CV

Associé - Membre du barreau de Cologne inscrit à Bruxelles

niuscha.bassiri@hvdb.com T: +32 (0)2 290 39 00 F: +32 (0)2 290 39 39

For Niuscha Bassiri’s biography, please refer to the English language version.