Hanotiau & van den Berg

Pratyush Panjwani

Pratyush Panjwani

CV Downloaden

Medewerker - SENIOR MEDEWERKER - Advocaat bij de balie van India (New Dehli) ingeschreven te Brussel

pratyush.panjwani@hvdb.com T: +32 (0)2 290 39 00 F: +32 (0)2 290 39 39

Pratyush Panjwani is werkzaam bij Hanotiau & van den Berg sinds 2017. Zijn praktijk is gericht op internationale handels- en investeringsarbitrages, zowel ad hoc als onder verscheidene institutionele regels, verspreid over diverse industriële sectoren. Hij treedt ook regelmatig op als assistent van tribunalen in internationale arbitrages.  

Alvorens Hanotiau & van den Berg te vervoegen, gaf Mr. Panjwani, als lid van de balie van New Delhi in India, advies in burgerlijke en handelsrechtelijke geschillen in een advocatenkantoor gespecialiseerd in geschillenbeslechting.  

In 2016 behaalde Mr. Panjwani bij het Graduate Institute and Development Studies van de Universiteit van Genève zijn LL.M. in International Dispute Settlement (MIDS). Hij voltooide een Bachelor of Arts and of Laws aan de National Law University Delhi in 2014.

Mr. Panjwani heeft bijgedragen aan verscheidene publicaties in het kader van internationale commerciële arbitrage in internationaal gerenommeerde tijdschriften. Mr. Panjwani’s moedertalen zijn Engels en Hindi. Hij staat ingeschreven bij de Brusselse Balie (B-lijst).