Hanotiau & van den Berg

Iris Raynaud

Iris Raynaud

CV Downloaden

Medewerker - SENIOR MEDEWERKSTER - Advocaat bij de balies te Parijs en England & Wales ingeschreven te Brussel

iris.raynaud@hvdb.com T: +32 (0)2 290 39 00 F: +32 (0)2 290 39 39

Iris Raynaud assisteert Prof. Bernard Hanotiau bij het beheer van complexe internationale arbitrageprocedures waarin deze laatste zetelt als voorzittende arbiter of lid van het tribunaal.

Oorspronkelijk opgeleid in internationale geschillenbeslechting en arbitrage in London, is zij betrokken geweest in een twintigtal – veelal spraakmakende – arbitrageprocedures als raadsman (collectieve ervaring) of als assistent/secretaris van het tribunaal. Haar praktijk richt zich op commerciële contractuele geschillen tussen private entiteiten, die onderworpen zijn aan het burgerlijk recht of common law. Zij treedt ook op als assistent van het tribunaal in investeringsarbitrageprocedures onder ICSID.

Zij is advocaat lid van de Parijse balie en Solicitor (Engeland & Wales). Ze werkt in procedures in het Engels alsook in het Frans.