Hanotiau & van den Berg

Maarten Draye

Maarten Draye

CV Downloaden

Vennoot - Advocaat bij de balie te Brussel

maarten.draye@hvdb.com T: +32 (0)2 290 39 00 F: +32 (0)2 290 39 39

Maarten Draye specialiseert zich in complexe geschillenbeslechting en nationale en international arbitrage. Als advocaat aan de balie van Brussel, adviseert en vertegenwoordigt Maarten cliënten in arbitrageprocedures en voor rechtbanken, o.a. in procedures voor de uitvoering en vernietiging van arbitrale uitsrpaken. Hij treedt verder op als arbiter en heeft ruime ervaring als secretaris van het arbitral tribunaal. Maarten heeft ervaring om verschillende domeinen en vakgebieden, waaronder de luchtvaartsector, de biochemische sector, bilaterale investeringsverdragen, bouwgeschillen, distributie & agentuur, eerlijke handelspraktijken, financiële geschillen, intellectuele eigendomsrechten, investeringen, joint ventures, post-mergers & acquisitions, vastgoed, koop-verkoop en diensten en telecom. Hij is betrokken geweest in meer dan 60 arbitrageprocedures onder verschillende arbitragereglementen (ICC, LCIA, UNCITRAL, ICSID, SCC, SWISS, CEPANI, CRCICA en OHADA) alsook ad hoc.

Maarten spreekt en publiceert regelmatig over onderwerpen m.b.t. arbitrage en is co-auteur van een boek over arbitrage in België (Kluwer Law International, 2016). Hij heeft International Commercial Law and Dispute Resolution gedoceerd aan de ICHEC Brussels Management School en doceert momenteel het vak Arbitrage in de stageopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten van Brussel.

Collega’s en cliënten verwijzen naar hem als “een van de specialisten in België voor internationale commerciële arbitrage” en een “professional en een leider in arbitrage om in het oog te houden” (WWL 2019). Zij leggen de nadruk op zijn “brede ervaring aan beide zijden van de balie, as raadsman, alleenzetelende arbiter en arbitraal secretaris voor de grote namen binnen zijn kantoor” (WWL 2017)

Naast zijn praktijk, vertegenwoordigt Maarten België in de ICC Commissie voor Arbitrage en ADR. Hij is voorzitter van de Alumni and Friends of the School of International Arbitration van Queen Mary, University of London (AFSIA) en maakt deel uit van de CEPANI40 Stuurgroep. Hij is lid van de LCIA en van CEPANI, waarbij hij deze laatste vertegenwoordigt in de UNCITRAL Werkgroep II over geschillenbeslechting bij de Verenigde Naties in Wenen en New York.