Hanotiau & van den Berg

Disclaimer

Door het gebruik van deze website stemt u in met de voorwaarden en voorbehouden hieronder uiteengezet. Indien u hiermee niet instemt, gelieve deze website onmiddellijk te verlaten. Hanotiau & van den Berg (HVDB) biedt deze website aan als een gratis dienst voor internet gebruikers. Het doel ervan is beperkt tot het verschaffen van algemene informatie, en de inhoud ervan betreft op geen enkele manier enig juridisch advies. Het gebruik van deze website creëert geen enkele juridische band tussen u en HVDB.

HVDB, noch haar vennoten, medewerkers en werknemers, geven gebruikers enige garantie wat betreft de accuraatheid, volledigheid en/of betrouwbaarheid van deze website en de inhoud ervan. Het gebruik van deze website gebeurt op eigen risico, en HVDB en haar vennoten, medewerkers en werknemers, zullen onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk t.a.v. uzelf of enige andere partij voor enige schade of verliezen, van welke aard dan ook, die zouden zijn ontstaan uit of met betrekking tot het gebruik van deze website. Deze omvatten onder andere, doch zijn niet beperkt tot: enige schade voortvloeiend uit of als gevolg van de inaccuraatheid van een gegeven op de website, ongeacht of het om een fout in spelling, een tikfout of andere fout gaat, enige verkeerde voorstelling, verkeerde stelling of onrechtmatige daad of weglating, met inbegrip van onachtzaamheid (met als enige uitzondering intentionele handelingen of weglatingen).

Deze website bevat links naar andere websites. Deze andere websites worden op geen enkele manier gecontroleerd door HVDB, en HVDB is bijgevolg niet verantwoordelijk voor de inhoud van zulke andere websites of van links die op zulke andere websites voorkomen. De link naar een andere website op huidige website impliceert op geen enkele wijze een onderschrijven van zulke website door HVDB.

Huidige voorwaarden vallen onder Belgisch recht, en elk geschil ontstaan uit of m.b.t. deze voorwaarden valt onder de exclusieve rechtsmacht van de rechtbanken te Brussel.