Hanotiau & van den Berg

Iris Raynaud

Iris Raynaud

CV Downloaden

Medewerker - SENIOR MEDEWERKSTER - Advocaat bij de balies te Parijs en England & Wales ingeschreven te Brussel

iris.raynaud@hvdb.com T: +32 (0)2 290 39 00 F: +32 (0)2 290 39 39

Iris Raynaud assisteert Prof. Bernard Hanotiau bij het beheer van complexe internationale arbitrageprocedures waarin deze laatste zetelt als Voorzitter of lid van het Tribunaal.

Mevr. Raynaud trad reeds op in meer dan twintig – veelal spraakmakende – arbitrageprocedures als raadsman (collectieve ervaring) of als Assistent en Secretaris van het Tribunaal.

Haar praktijk richt zich op commerciële contractuele geschillen tussen private entiteiten, zowel onder continentaal recht als common law, ad hoc en institutioneel (ICC, LCIA, DIA, SCAI, CEPANI, SIAC, KCAB). Verder heeft zij, als Assistent van het Tribunaal, ervaring met geschillen met soevereine staten in UNCITRAL-PCA procedures en zaken onder het ICSID Verdrag.

Mevr. Raynaud is advocaat bij de balie van Parijs, Solicitor in England en Wales, en ingeschreven bij de balie van Brussel (E-lijst). Ze werkt zowel in het Engels als in het Frans.