Hanotiau & van den Berg

Niuscha Bassiri

Niuscha Bassiri

CV Downloaden

Vennoot - Advocaat bij de balie te Keulen ingeschreven te Brussel

niuscha.bassiri@hvdb.com T: +32 (0)2 290 39 00 F: +32 (0)2 290 39 39

For Niuscha Bassiri’s biography, please refer to the English language version.