Hanotiau & van den Berg

Pierre Vermeire

Pierre Vermeire

Vennoot - Advocaat bij de balie te Brussel

pierre.vermeire@hvdb.com T: +32 (0)2 290 39 00 F: +32 (0)2 290 39 39

Pierre Vermeire is gespecialiseerd in de regeling van internationale en nationale geschillen. 

Hij beschikt over een doorgedreven ervaring in de behandeling van complexe geschillen, in het bijzonder in distributierecht (franchising, concessie, handelsagentuur) en aanverwante materies, waaronder concurrentierecht, marktpraktijken, data protection, intellectuele eigendom en handelshuur.

Hij adviseert zijn klanten bij het opstellen en onderhandelen van commerciële contracten, en geeft regelmatig adviezen inzake commercieel recht.

Pierre is ingeschreven bij de balie te Brussel sinds 2000 en heeft het kantoor Hanotiau & van den Berg vervoegd in 2005.

Hij wordt sinds 2015 door IR GLOBAL aangeduid als de Belgische expert in internationale geschillen. Hij is eveneens lid van de verenigingen AIJA, IDI en CEPANI 40.

Pierre is tweetalig Frans/Nederlands. Dit laat hem toe om zaken te behandelen voor zowel de Franstalige als de Nederlandstalige rechtbanken. Bovendien spreekt hij vloeiend Engels en heeft hij een goede kennis van het Duits.